RUIMTELIJKE ORDENING STEDENBOUW

NIEUWS

November 2017
Op 1 juli 2018 moeten de gemeentelijke parkeernormen in bestemmingsplannen geregeld zijn. Plan ROS stelt daarom momenteel voor 2 gemeenten parapluplannen op. Ook interesse?

Oktober 2017
Plan ROS stelde voor de gemeente Haaren de notitie "Leerreis implementatie Omgevingswet" op. Deze is recent aan de gemeenteraad gepresenteerd. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lou Corsten of Sjoerd Peters.

September 2017
Naast het feit dat Plan ROS gevestigd is op Strijp-S in Eindhoven hebben we ook het nieuwe ontwerp bestemmingsplan voor dit dynamische gebied mogen opstellen. Het is hier te raadplegen.

Januari 2017
Natuurlijk volgt ook Plan ROS de ontwikkeling rondom de nieuwe Omgevingswet op de voet. Sterker nog: wij bouwen momenteel aan een volledige website over dit onderwerp. Deze zal de komende jaren verder gevuld worden. De website is te vinden via de gemakkelijk te onthouden domeinnaam: www.Omgevingswet.com.

Januari 2017
Bij Plan ROS vinden we het altijd leuk om te zien als door ons opgestelde bestemmingsplannen tot mooie gebouwen leiden. Een voorbeeld is het project Boulevard-Zuid in Eindhoven dat momenteel zijn voltooiing nadert: website ED

December 2016
Herontwikkeling van historische locaties in steden leidt altijd tot uitdagende projecten. Op de locatie van het voormalige Sportfondsenbad in Eindhoven werkt Plan ROS aan een bestemmingsplan voor een hoogwaardig woningbouwplan.

September 2016
Circa 400 woningen rondom het Celsiusplein in Eindhoven maken plaats voor de nieuwe Celsiusbuurt, die kleurrijk, hip en levendig wordt. De bouw van de eerste honderd nieuwe woningen is inmiddels gestart. Plan ROS woonde als opsteller van het bestemmingsplan de bouwstart bij.

November 2015
Naast het werken aan bestemmingsplannen en ruimtelijke onderbouwingen zijn wij momenteel druk bezig met de update van de hoofdstukken 'Vergunningen' en 'Ruimtelijke Ordening en Milieu' voor het Tips & Advies Ondernemershandboek, editie 2016.

Juni 2015
De uitgave van juni van het stadsmagazine Licht op Eindhoven was een special over Strijp-S. Daarin kon Plan ROS natuurlijk niet ontbreken! Het artikel is hiernaast te vinden en het volledige magazine is online te lezen.

Februari 2015
Plan ROS heeft voor een ondernemer een bestemmingsplan opgesteld voor de bouw van een horecagelegenheid met appartementen aan de haven van Maasbracht in de gemeente Maasgouw. In dit bestemmingsplan blijken nagenoeg alle onderwerpen op het gebied van milieu en ruimtelijke ordening aan de orde te zijn:
- explosieven uit de Tweede Wereldoorlog
- archeologie
- wegverkeerslawaai
- industrielawaai
- geluid vanuit de inrichting op de omgeving
- externe veiligheid vanwege een hogedrukgasleiding
- externe veiligheid vanwege vervoer van gevaarlijke stoffen over het water
Na het uitvoeren van de benodigde onderzoeken en het opstellen van het bestemmingsplan is het plan nu te raadplegen op ruimtelijkeplannen.nl
Op de website van Engelman Architecten is meer informatie over het project zelf te vinden.

Oktober 2014
Plan ROS stelde in opdracht van een woningcorporatie een positieve zienswijze op over de ‘Structuurvisie Wonen, Zorg en Woonomgeving’ van de gemeentes in Midden-Limburg. Deze zienswijze heeft als input gediend voor een gezamenlijke reactie van alle zeven corporaties in Midden-Limburg op de Structuurvisie.

September 2014
Plan ROS, Buro Lubbers en Adriaanse Research & Mediation bundelen hun krachten in Atelier Buitenkansen. Wij zien actuele ontwikkelingen op het platteland als buitenkansen. Wij bezitten de expertise om opgaven in het buitengebied integraal aan te pakken, op diverse schaalniveaus en voor uiteenlopende opdrachtgevers. Meer weten? Surf dan naar www.atelierbuitenkansen.nl Op naar een vitaal buitengebied!

Juli 2014
Vanwege de behoefte aan een grotere kantoorruimte is Plan ROS verhuisd. Wij zijn nu gevestigd op Strijp-S in Eindhoven. Vanuit onze nieuwe locatie denken wij onze bestaande en nieuwe opdrachtgevers nog beter te kunnen bereiken.

Juni 2014
Sjoerd Peters was namens een opdrachtgever betrokken bij een procedure waarin het begrip 'stedelijke ontwikkeling' en de 'ladder voor duurzame verstedelijking' uit het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) aan de orde waren. Het betoog dat geen sprake was van een stedelijke ontwikkeling werd door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State helaas niet gevolgd. Wel vond de Afdeling dat ter zitting de stedelijke ontwikkeling voldoende gemotiveerd was. De rechtsgevolgen van het bestemmingsplan bleven daardoor in stand. De volledige uitspraak is hier te vinden en de nieuwsbrief van Hekkelman Advocaten & Notarissen geeft ook uitleg over deze zaak.

Mei 2014
O
p de website Ruimtelijkeplannen.nl is het bestemmingsplan te raadplegen dat Plan ROS heeft opgesteld voor een recreatiewoning in het buitengebied van de gemeente Roerdalen.

Mei 2014
Vandaag is de nieuwe website van Plan ROS online gegaan. Vanaf nu zijn de projecten waar we aan werken ook op deze website te raadplegen. Daarnaast zullen we regelmatig nieuwsberichten over Plan ROS publiceren.