Plan ROS
Plan ROS

Plan ROS

Plan ROS is een adviesbureau in ruimtelijke ordening, omgevingsrecht, en stedenbouw. Met een ervaren en enthousiast team maken wij bestemmingsplannen en ruimtelijke onderbouwingen, begeleiden we planologische procedures, en geven we juridisch en planologisch advies. Onze opdrachtgevers zijn met name gemeentes, woningcorporaties, en ontwikkelaars. Doen waar we goed in zijn, én wat we leuk vinden: dát is Plan ROS.