Plan ROS
Plan ROS

Juridisch Advies

Adviseren in het omgevingsrecht is ons vak. Plan ROS heeft jarenlange ervaring met de advisering aan gemeentes, woningcorporaties, en bedrijven op dit gebied. De Wet ruimtelijke ordening, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), en de Wet geluidhinder kennen voor ons geen geheimen. Ook bereiden wij ons actief voor op de komst van de Omgevingswet. Als vanzelfsprekend zijn wij op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van het omgevingsrecht en de jurisprudentie. Plan ROS kan u duidelijk adviseren over de te volgen procedures en u begeleiden door het hele proces.