Plan ROS
Plan ROS

Woningen Gerretsonlaan Eindhoven

Project: Woningen Gerretsonlaan, Eindhoven
Opdrachtgever: Woningbouwcorporatie Woonbedrijf
Product: Bestemmingsplan
Datum: 2015

Projectbeschrijving:
Woningbouwcorporatie Woonbedrijf heeft aan de Gerretsonlaan in Eindhoven woningen gesloopt en realiseerde hiervoor in de plaats 36 nieuwe, levensloopbestendige woningen. Voor dit project stelde Plan ROS het bestemmingsplan op.

Projectfoto's