Plan ROS
Plan ROS

Zeeheldenbuurt Vught

Project: Grote Zeeheldenbuurt Vught
Opdrachtgever: Gemeente Vught - Woonwijze
Product: Bestemmingsplan
Datum: 2017-2018

Projectbeschrijving:
Woonstichting Woonwijze is bezig met een grootschalige herstructurering in de Grote Zeeheldenbuurt in Vught. Daarbij zijn 163 woningen beoogd in een gedifferentieerd woningbouwprogramma qua typologie en huurprijsklasse tot aan de liberalisatiegrens. Plan ROS heeft in samenwerking met Woonwijze en de gemeente Vught het bestemmingsplan opgesteld. Daarnaast heeft Plan ROS deelgenomen in maandelijkse werksessies met de betrokken partijen om tot een goed juridisch-planologisch kader te komen.

Projectfoto's